Busnes a Gweinyddu

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn rôl gefnogol ac sy’n sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau’n cael eu darparu ar gyfer eraill. Fe all fod ganddynt eisoes brofiad o sgiliau swyddfa sy’n eu galluogi i weithio’n effeithlon ac i helpu i gynyddu cynhyrchiant busnes.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn busnes ac sydd ag agwedd hyderus. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd â’u bryd ar ddechrau gyrfa fel gweinyddwr neu’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector ac sy’n dymuno gwella’u rhagolygon gyrfa.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh

Gyrfaoedd

 • Gweinyddwr
 • Derbynnydd
 • Gwas Swyddfa

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Busnes a Gweinyddu

View Course PDF

Busnes a Gweinyddu

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn rôl gefnogol ac sy’n sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau’n cael eu darparu ar gyfer eraill. Fe all fod ganddynt eisoes brofiad o sgiliau swyddfa sy’n eu galluogi i weithio’n effeithlon ac i helpu i gynyddu cynhyrchiant busnes.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn busnes ac sydd ag agwedd hyderus. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd â’u bryd ar ddechrau gyrfa fel gweinyddwr neu’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector ac sy’n dymuno gwella’u rhagolygon gyrfa.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 mewn Busnes a Gweinyddu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh

Gyrfaoedd

 • Swyddogion gweinyddu gweithredol
 • Arweinwyr timau gweinyddol
 • Cynorthwywyr personol

Dilyniant

 • Lefel 4 mewn Busnes a Gweinyddu

View Course PDF

Busnes a Gweinyddu

Lefel 4

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn rôl gefnogol ac sy’n sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau’n cael eu darparu ar gyfer eraill. Fe all fod ganddynt eisoes brofiad o sgiliau swyddfa sy’n eu galluogi i weithio’n effeithlon ac i helpu i gynyddu cynhyrchiant busnes.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn busnes ac sydd ag agwedd hyderus. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd â’u bryd ar ddechrau gyrfa fel gweinyddwr neu’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector ac sy’n dymuno gwella’u rhagolygon gyrfa.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 4 mewn Busnes a Gweinyddu
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 4 mewn Busnes a Gweinyddu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Rheolwyr swyddfa
 • Arweinwyr timau gweinyddol
 • Cynorthwywyr personol

View Course PDF

Defnyddwyr TG

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio’n effeithiol ac yn effeithlon gyda chymwysiadau, systemau TG, systemau cyfathrebu ac offer cynhyrchedd mewn ystod o rolau gwaith a sectorau o fewn diwydiant, neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio ym maes TG ac sy’n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn defnyddio TG i ddod yn fwy effeithlon yn eu rôl. Mae wedi’i fwriadu i sicrhau bod gan unigolion set briodol o sgiliau TG i weithredu yn eu dewis rôl waith.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 2 i Ddefnyddwyr TG
 • Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd a Mwy (ECDL Extra)
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Gweinyddwr data
 • Clerc TG
 • Cynorthwyydd Digidol

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Defnyddwyr TG

View Course PDF

Defnyddwyr TG

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach i weithio’n effeithiol ac yn effeithlon gyda chymwysiadau, systemau TG, systemau cyfathrebu ac offer cynhyrchedd mewn ystod o rolau gwaith a sectorau o fewn diwydiant, neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio ym maes TG ac sy’n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn defnyddio TG i ddod yn fwy effeithlon yn eu rôl. Mae wedi’i fwriadu i sicrhau bod gan unigolion set briodol o sgiliau TG i weithredu yn eu dewis rôl waith.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 i Ddefnyddwyr TG
 • Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd a Mwy (ECDL Extra)
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Goruchwylydd TG
 • Cymorth ar Ddesg Gymorth Cymwysiadau
 • Technegydd gwefannau
 • Cynorthwyydd cyhoeddi neu gynnwys amlgyfryngol
 • Swyddog gweithredol gwerthiant a marchnata

View Course PDF