Marchnata

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn rolau marchnata, ymchwil farchnata neu gysylltiadau cyhoeddus ar hyn o bryd ac sydd â’u bryd ar uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sydd â diddordeb mawr yn y sector marchnata ac agwedd hyderus. Dylent fod â llygad dda am ddyluniad, dealltwriaeth am dechnoleg ddigidol a chyfathrebu a bod â sgiliau cyfathrebu hyderus gan y gallant fod mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

* Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Marchnata
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Egwyddorion Marchnata
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Cynorthwyydd marchnata
 • Cynorthwyydd rheoli digwyddiadau

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Marchnata

View Course PDF