Gyrru Cerbydau Nwyddau

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd ar hyn o bryd yn gyrru cerbydau nwyddau ysgafnach na 3.5 tunnell fel rhan o’u rôl. Bydd y gyrwyr yn cludo ac yn danfon nwyddau rhwng cyflenwyr a chwsmeriaid, gan deithio ledled y DU a’r tu hwnt; mae’n swydd grefftus ac mae’n rhaid wrth waith a hyfforddiant i’w gwneud yn ddiogel.

Mae’n ofynnol bod â thrwydded lawn sy’n cynnwys Categori B er mwyn dechrau gweithio tuag at y cymhwyster hwn.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas yn bennaf ar gyfer pobl ifanc 16 oed a throsodd (er bod rhai cyflogwyr yn nodi 18 oed a throsodd) sy’n dangos diddordeb mewn gweithrediadau gyrru a logisteg. Byddant yn cael y cyfle i ddangos cymhwysedd a dealltwriaeth mewn perthynas â safonau a nodir gan anghenion y diwydiant fel a ddiffiniwyd gan Skills for Logistics.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Gyrru Cerbydau Nwyddau
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Gyrrwr faniau
 • Negesydd ar feic modur

Dilyniant

 • Gyrru Cerbydau Nwyddau Lefel 3

View Course PDF

Gyrru Cerbydau Nwyddau

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd ar hyn o bryd yn gyrru cerbydau nwyddau ysgafnach na 3.5 tunnell fel rhan o’u rôl. Bydd y gyrwyr yn cludo ac yn danfon nwyddau rhwng cyflenwyr a chwsmeriaid, gan deithio ledled y DU a’r tu hwnt; mae’n swydd grefftus ac mae’n rhaid wrth waith a hyfforddiant i’w gwneud yn ddiogel.

Mae’n ofynnol bod â thrwydded lawn sy’n cynnwys Categori B er mwyn dechrau gweithio tuag at y cymhwyster hwn.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas yn bennaf ar gyfer pobl ifanc 16 oed a throsodd (er bod rhai cyflogwyr yn nodi 18 oed a throsodd) sy’n dangos diddordeb mewn gweithrediadau gyrru a logisteg. Byddant yn cael y cyfle i ddangos cymhwysedd a dealltwriaeth mewn perthynas â safonau a nodir gan anghenion y diwydiant fel a ddiffiniwyd gan Skills for Logistics.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 mewn Gyrru Cerbydau Nwyddau
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth.

Gyrfaoedd

 • Arweinydd tîm
 • Rheolwr

View Course PDF

Gweithrediadau Logisteg

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn unrhyw faes o fewn y sector logisteg neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn cadwyni cyflenwi a logisteg ac sydd â sgiliau rheoli prosiectau da. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt gyda sgiliau cyfathrebu cryf gan y byddant yn darparu arweinyddiaeth ar gyfer tîm ac yn gweithredu fel prif gyswllt ar gyfer cyflenwyr, adwerthwyr a chwsmeriaid.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Gweithrediadau Logisteg
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth.

Gyrfaoedd

 • Cynorthwyydd prosiectau

Dilyniant

 • Gweithrediadau Logisteg Lefel 3

View Course PDF

Gweithrediadau Logisteg

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn unrhyw faes o fewn y sector logisteg neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn cadwyni cyflenwi a logisteg ac sydd â sgiliau rheoli prosiectau da. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt gyda sgiliau cyfathrebu cryf gan y byddant yn darparu arweinyddiaeth ar gyfer tîm ac yn gweithredu fel prif gyswllt ar gyfer cyflenwyr, adwerthwyr a chwsmeriaid.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweithrediadau Logisteg
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth.

Gyrfaoedd

 • Arweinwyr timau warws
 • Goruchwylwyr is-adrannau

View Course PDF

Cyflawni Gweithrediadau Gweithgynhyrchu

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar ddysgu sut i ddefnyddio’r wybodaeth danategol a’r sgiliau trosglwyddadwy y mae eu hangen i weithio ar lefel gweithredydd, neu led-fedrus, mewn amgylchedd peirianneg neu weithgynhyrchu, gan gyflawni amrywiaeth eang o weithgareddau diffiniedig. Mae hefyd wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylcheddau hyn sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant peirianneg neu weithgynhyrchu neu’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn un o’r diwydiannau hyn. Cymhwyster seiliedig-ar-waith ydyw sy’n cydnabod cymhwysedd, gwybodaeth a dealltwriaeth unigol ar draws ystod eang o rolau gwaith ym meysydd gweithgynhyrchu a pheirianneg.

Ymrwymiad

 • APresenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 2 mewn Cyflawni Gweithrediadau Gweithgynhyrchu
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwella Perfformiad ar gyfer Gweithrediadau Peirianneg Gweithgynhyrchu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Gweithiwr peirianneg

View Course PDF

Swyddfa Draffig

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y diwydiant trafnidiaeth ffyrdd neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylcheddau hyn ac sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa. Gall ddarparu llwybr datblygiad ar gyfer y rhai sy’n rhoi’r gorau i fod yn yrwyr ond sy’n dymuno aros yn y sector.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n gysylltiedig â chynllunio a threfnu gweithrediadau i gludo a symud nwyddau. Byddant yn cael y cyfle i ddangos cymhwysedd a dealltwriaeth mewn perthynas â safon a bennwyd gan anghenion y diwydiant fel a ddiffiniwyd gan Skills for Logistics.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Swyddfa Draffig
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Swyddog traffig
 • Clerc traffig

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Swyddfa Draffig

View Course PDF

Swyddfa Draffig

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y diwydiant trafnidiaeth ffyrdd neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylcheddau hyn sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa. Gall ddarparu llwybr dilyniant ar gyfer rhai sy’n rhoi’r gorau i weithio fel gyrwyr ond sy’n dymuno aros yn y sector.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n gysylltiedig â chynllunio a threfnu gweithrediadau i gludo a symud nwyddau. Byddant yn cael y cyfle i ddangos cymhwysedd a dealltwriaeth mewn perthynas â safon a bennwyd gan anghenion y diwydiant fel a ddiffiniwyd gan Skills for Logistics.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Swyddfa Draffig
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Rheolwr swyddfa draffig
 • Rheolwr trafnidiaeth

View Course PDF

Warysau

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn warws neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn gweithio mewn warws. Byddant yn cael y cyfle i ddangos cymhwysedd a dealltwriaeth mewn perthynas â safonau a bennwyd gan anghenion y diwydiant fel a ddiffiniwyd gan Skills for Logistics.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Warysau a Storio
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Gweithiwr warws
 • Gweithredwyr wagenni fforch godi (gyda’r hyfforddiant priodol)

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Warysau

View Course PDF

Warysau

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn warws neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn gweithio mewn warws. Byddant yn cael y cyfle i ddangos cymhwysedd a dealltwriaeth mewn perthynas â safonau a bennwyd gan anghenion y diwydiant fel a ddiffiniwyd gan Skills for Logistics.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 mewn Warysau a Storio
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Is-arweinydd tîm

View Course PDF

Hyfedredd mewn Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei anelu at unigolion sy’n gweithio mewn amgylchedd cadwyn cynhyrchu neu gyflenwi bwyd. Mae’n rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i brofi cymhwysedd yn y gwaith. Bydd hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr sy’n gymwys mewn gweithgareddau cynhyrchu a / neu gweithgynhyrchu craidd sy’n chwilio am ffyrdd o ddatblygu sgiliau a gwybodaeth bresennol i gefnogi cynhyrchiant.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion brwdfrydig sy’n gweithio mewn rôl sy’n gyfrifol am gefnogi gwelliant parhaus, gan gynyddu cynhyrchiant a gweithredu dulliau cynhyrchu ‘darbodus’ mewn sefydliad bwyd a diod.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 ar gyfer Hyfedredd mewn Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Llyfr Gwaith Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Goruchwyliwr tîm
 • Gweithiwr busnes
 • Cymhorthydd technegol
 • Technegydd cynhyrchiant
 • Technolegydd bwyd

View Course PDF