Gwasanaethau Cymorth Glanhau

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn galwedigaethau megis eiddo, tai, rheoli cyfleusterau a glanhau neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn glanhau o fewn unrhyw amgylchedd neu sector ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt gyda sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

* Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflwyniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Gwasanaethau Glanhau a Chymorth
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Egwyddorion Glanhau
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Glanhawr diwydiannol
 • Gofalwr
 • Glanhawr ffenestri
 • Gweithiwr hylendid a glanhau
 • Glanhawr carpedi a lloriau arbenigol
 • Gweithiwr gwasanaethau cymdogaeth

View Course PDF

Gwasanaethau Cyfleusterau

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio ym maes rheoli cyfleusterau a darparu gwasanaeth cynnal a chadw a gofal cost-effeithiol o safon uchel ar gyfer ystod eang o adeiladau masnachol a chyhoeddus (e.e. gwestai, arenâu, canolfannau siopa) neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn rheoli cyfleusterau ac sydd â sgiliau rheoli prosiectau da. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt gyda sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

* Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwasanaethau Cyfleusterau
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Gweithiwr Cyfleusterau Aml-sgil

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyfleusterau

View Course PDF

Gwasanaethau Cyfleusterau

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio ym maes rheoli cyfleusterau a darparu gwasanaeth cynnal a chadw a gofal cost-effeithiol o safon uchel ar gyfer ystod eang o adeiladau masnachol a chyhoeddus (e.e. gwestai, arenâu, canolfannau siopa) neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dangos diddordeb mewn rheoli cyfleusterau ac sydd â sgiliau rheoli prosiectau da. Dylent fod yn gadarnhaol ac yn hawdd mynd atynt gyda sgiliau cyfathrebu cryf gan y gallant fod mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn aml.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

* Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer Rheoli Cyfleusterau
 • Tystysgrif Dechnegol Lefel 3 mewn Rheoli Cyfleusterau
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Arweinydd tîm
 • Rheolwr cyfleusterau
 • Rheolwr gwasanaethau adeiladu

View Course PDF