Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio gyda phlant mewn lleoliadau y mae eu prif ddiben yn ymwneud â gofal, dysgu a datblygiad e.e. meithrinfeydd a gwarchodwyr plant. Mae’n addas ar gyfer pobl sy’n dymuno ymuno â’r sector, ac ar gyfer pobl sydd eisoes yn gweithio ynddo, sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau a dod yn gymwys o safbwynt galwedigaethol.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent feddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a gallu meithrin perthnasoedd da gyda phlant, eu rhieni a gofalwyr.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Cynorthwyydd meithrin
 • Ymarferydd cynorthwyol mewn grŵp chwarae

Dilyniant

 • Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3

View Course PDF

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio gyda phlant mewn lleoliadau y mae eu prif ddiben yn ymwneud â gofal, dysgu a datblygiad e.e. meithrinfeydd a gwarchodwyr plant. Mae’n addas ar gyfer pobl sy’n dymuno ymuno â’r sector, ac ar gyfer pobl sydd eisoes yn gweithio ynddo, sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau a dod yn gymwys o safbwynt galwedigaethol.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent feddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a gallu meithrin perthnasoedd da gyda phlant, eu rhieni a gofalwyr.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 3 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Ymarferydd meithrin
 • Arweinydd cylch chwarae
 • Gwarchodwr plant

Dilyniant

 • Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 5

View Course PDF

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Lefel 5

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n dymuno arwain a rheoli gweithwyr a phlant mewn lleoliadau y mae eu prif ddiben yn ymwneud â gofal, dysgu a datblygiad e.e. meithrinfeydd a gwarchodwyr plant. Mae’n addas ar gyfer pobl sydd eisoes yn gweithio yn y sector hwn, sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau a dod yn gymwys o safbwynt galwedigaethol fel ymarferwyr uwch neu arweinwyr a rheolwyr.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent feddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a gallu meithrin perthnasoedd da gyda phlant, eu rhieni a gofalwyr.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Uwch Lefel 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheoli neu Ymarfer Uwch)
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 3 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh

Gyrfaoedd

 • Rheolwr
 • Perchennog

Bydd yr unigolyn yn darparu goruchwyliaeth, ymarfer sy’n ymestyn ac yn symud ymlaen, rheolaeth ac arweinyddiaeth yn y lleoliad. Mae’r unigolion hyn yn darparu gofal sy’n cefnogi datblygiad corfforol, deallusol, ieithyddol, emosiynol a chymdeithasol plant

View Course PDF

Gwaith Chwarae

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn lleoliad chwarae neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno datblygu eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu’n bennaf ar gyfer pobl ifanc 16-25 mlwydd oed ac mae’n addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant sy’n dangos diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent feddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a gallu meithrin perthnasoedd da gyda phlant, eu rhieni a gofalwyr.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth o Gyflogaeth mewn Hamdden Egnïol a Dysgu
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Gweithiwr chwarae cynorthwyol
 • Cynorthwyydd mewn canolfan chwarae

Bydd yr unigolyn yn gweithio dan oruchwyliaeth y gweithiwr chwarae sydd â gofal, gan gyfrannu at drefnu a hwyluso cyfleoedd chwarae.

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

View Course PDF

Gwaith Chwarae

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn lleoliad gwaith chwarae ar hyn o bryd ac sydd â’u bryd ar fynd ati ymhellach i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y maes hwn neu ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn yr amgylchedd hwn ac sy’n dymuno datblygu eu gyrfa.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant 18 oed a throsodd sy’n dangos diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac sydd ag agwedd hyderus. Dylent feddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a gallu meithrin perthnasoedd da gyda phlant, eu rhieni a gofalwyr.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 3 Diploma mewn Gwaith Chwarae
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Ymwybyddiaeth i Gyflogaeth mewn Hamdden Egnïol a Dysgu

Gyrfaoedd

 • Gweithiwr Chwarae
 • Uwch weithiwr chwarae

Bydd yr unigolyn yn gyfrifol am oruchwylio’r tîm yn y lleoliad chwarae, sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau’n cael eu dilyn, a bod ystod o gyfleoedd chwarae’n cael eu darparu.

Dilyniant

 • Lefel 5 mewn Gwaith Chwarae

View Course PDF

Gwaith Chwarae

Lefel 5

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n gweithio ar hyn o bryd fel ymarferydd uwch, neu reolwr, mewn lleoliad gwaith chwarae ac sydd ag aelodau eraill o staff y maent yn eu cefnogi.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion cryf eu cymhelliant 19 oed a throsodd, sydd eisoes yn meddu ar ddealltwriaeth dda am ddamcaniaeth chwarae ac ymarfer gwaith chwarae. Dylent feddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a gallu meithrin perthnasoedd da gyda phlant, eu rhieni a gofalwyr.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Diploma Lefel 5 mewn Gwaith Chwarae
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Dyfarniad 3 mewn Ymwybyddiaeth o Gyflogaeth mewn Hamdden Egnïol a Dysgu

Gyrfaoedd

 • Gweithiwr Chwarae
 • Uwch Weithiwr Chwarae

Bydd yr unigolyn yn gyfrifol am oruchwylio’r tîm yn y lleoliad chwarae, sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau’n cael eu dilyn, a bod ystod o gyfleoedd chwarae’n cael eu darparu.

Dilyniant

 • Lefel 5 mewn Gwaith Chwarae

View Course PDF

Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen wrth gefnogi dysgu ac addysgu mewn ysgolion. Gall fod yn berthnasol i’r llu o rolau amrywiol y gall staff llawn-amser a rhan-amser eu cyflawni, gan gynnwys: rolau gweinyddol, rolau cymorth safle, rolau technegol a gwirfoddolwyr, yn ogystal â rolau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc yn amgylchedd yr ysgol. Mae’n cynnwys ystod eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, cefnogi’r rhai ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig, a chyfathrebu a pherthnasoedd proffesiynol.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn rolau sy’n cefnogi dysgu’r disgyblion mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig ac sy’n dymuno cael cydnabyddiaeth am eu rôl, neu uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa, yn ogystal â’r rhai sy’n dangos diddordeb mewn gweithio gyda phlant a gyrfa yn y sector.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Prentisiaeth Lefel 2 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 1 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Cynorthwyydd Addysgu (yn gweithio dan oruchwyliaeth fanwl yr athro/athrawes)
 • Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
 • Cynorthwyydd Anghenion Addysgol Arbennig
 • Cynorthwyydd Dosbarth

Dilyniant

 • Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion
 • Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (HLTA)

View Course PDF

Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen wrth gefnogi dysgu ac addysgu mewn ysgolion. Gall fod yn berthnasol i’r llu o rolau amrywiol y gall staff llawn-amser a rhan-amser eu cyflawni, gan gynnwys: rolau gweinyddol, rolau cymorth safle, rolau technegol a gwirfoddolwyr, yn ogystal â rolau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc yn amgylchedd yr ysgol. Mae’n cynnwys ystod eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, cefnogi’r rhai ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig, a chyfathrebu a pherthnasoedd proffesiynol.

Addasrwydd

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn rolau sy’n cefnogi dysgu’r disgyblion mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig ac sy’n dymuno cael cydnabyddiaeth am eu rôl, neu uwchsgilio er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa, yn ogystal â’r rhai sy’n dangos diddordeb mewn gweithio gyda phlant a gyrfa yn y sector.

Ymrwymiad

 • Presenoldeb mewn sesiynau asesu a gweithdai* a gynhelir yn itec Wrecsam
 • Amser a chymorth i gasglu tystiolaeth yn y gweithle
 • Ymweliadau â’r gweithle gyda’ch Ymarferydd Dysgu a Datblygu, pan all fod angen i chi gael eich rhyddhau o’ch dyletswyddau gwaith

*Bydd yr holl ymweliadau a sesiynau’n cael eu cynnal ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt rhwng pawb

Cyflawniad

 • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 Cymhwyso Rhif
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2 TGCh
 • Llawlyfr Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gyrfaoedd

 • Cynorthwyydd Addysgu (yn gweithio dan oruchwyliaeth fanwl yr athro/athrawes)
 • Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
 • Cynorthwyydd Anghenion Addysgol Arbennig
 • Cynorthwyydd Dosbarth

Dilyniant

 • Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (HLTA)

View Course PDF