Rydym yn cynnig ystod lawn o gyrsiau hyfforddi a chymwysterau gan gynnwys: Microsoft Office, gweithdai TG, Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd, Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith, Diogelwch Bwyd a Chodi a Chario.

Mae ein Hymarferwyr Dysgu a Datblygu profiadol yn cynnig ymagwedd gyfeillgar ond proffesiynol at ddysgu. Caiff cyrsiau eu cyflwyno mewn ffordd sy’n gwneud i bob unigolyn deimlo’n gyfforddus ac yn hyderus y gall gyflawni.

Gyda dyddiadau rheolaidd yn ein hamserlen hyfforddiant, mae gennym gyrsiau sydd ar gael i chi eu harchebu yn awr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn un o’n cyrsiau at ofynion unigol, yna cysylltwch a bydd yn dda gennym drafod hyn gyda chi. Byddwn yn cymryd amser i ddeall eich anghenion a sicrhau eich bod yn cael yr hyfforddiant cywir mewn ffordd sy’n gweddu i chi a’ch busnes.

Ein Hamserlen Hyfforddiant

Lawrlwytho Ffurflen Archebu