Ydych chi’n gyflogedig?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sgiliau newydd neu uwchsgilio yn eich rôl bresennol yna gallwn ni eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir a darparu’r cymwysterau y mae eu hangen arnoch.

Gall ein holl gymwysterau dysgu seiliedig-ar-waith, a chyrsiau dysgu hyblyg eraill, gael eu teilwra i weddu i’ch anghenion chi a byddant yn eich cynorthwyo i gyflawni.

Mae ein cymwysterau’n cynnwys prentisiaethau mewn nifer o lwybrau a chyrsiau hyfforddi megis y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) a gweithdai TG Microsoft Office; rydym hyd yn oed yn cynnig cardiau gwyrdd y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu.

Cysylltwch â ni heddiw ar 01978 367100