Ydych chi’n 16-18 oed?

Mae ein rhaglen Hyfforddeiaeth yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau a chael y profiad gwaith sy’n ofynnol gan gyflogwyr trwy ddarparu lleoliadau o safon uchel ochr yn ochr â hyfforddiant a chymorth parhaus.

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

  • hyfforddiant i baratoi ar gyfer gwaith sy’n sicrhau bod gennych y sgiliau a’r hyder y mae eu hangen ar gyfer prentisiaeth neu gyflogaeth;
  • cymorth gyda mathemateg a Saesneg;
  • lleoliadau gwaith ystyrlon a strwythuredig.

Rydym yn cynnig hyn i gyd trwy ddau ddewis…

Ein rhaglen Ymgysylltu

Mae hyn yn cynnwys gweithdai a sesiynau grŵp rhyngweithiol sydd wedi’u bwriadu i’ch helpu i benderfynu pa yrfa sy’n gweddu orau i chi. Bydd yn rhoi ichi’r hyder a’r profiad y mae eu hangen i ennill cymwysterau a chael cyflogaeth.

Rhaglen ran-amser yw hon gyda lwfans o £30 yr wythnos yn daladwy.

Rhaglen Lefel 1

Mae’n cynnwys lleoliadau gwaith, prosiectau cymunedol a dysgu mewn canolfannau, sy’n rhoi’r cyfle i chi gamu ymlaen wedyn at gyflogaeth neu ddysgu pellach ar lefel uwch.

Rhaglen lawn-amser yw hon (30-40 awr yr wythnos) gyda lwfans o £50 yr wythnos yn daladwy.

Mae’r ddwy raglen yn cynnig dysgu trwy:

  • raglen hyblyg, sydd wedi’i theilwra mewn modd sy’n gweddu i chi;
  • lleoliadau gwaith gwerthfawr;
  • arweiniad a chymorth un-i-un;
  • cymwysterau hyd at lefel 1.

Mae llawer o’n hyfforddeion wedi cael cynnig prentisiaethau a chyflogaeth ar sail lawn-amser yn dilyn eu Hyfforddeiaeth ac maent wedi profi’n gaffaeliad go iawn i’r cwmnïau sydd wedi’u cyflogi. Gallwch ddarllen rhai o’n storïau llwyddiant YMA.

Diddordeb?
Cysylltwch â ni ar 01978 367100 neu anfonwch neges e-bost i itec@wrexham.gov.uk. Fel arall, gallwch gysylltu â’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol a siarad gydag un o’u hymgynghorwyr a fydd yn asesu eich anghenion er mwyn helpu i’ch rhoi ar ben ffordd.