Pwy ydym ni

Rydym ni’n rhan o Adran Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac rydym wedi rhannu dros 30 mlynedd o wasanaeth ac arbenigedd mewn dysgu seiliedig ar waith gyda’r gymuned leol.

Mae ein tîm cyfeillgar o ymarferwyr hynod fedrus wedi cynorthwyo dros 7,000 o ddysgwyr gyda mwy nag 20,000 o gymwysterau ac rydym yn frwd dros ysbrydoli dysgwyr i fod yn gryf eu cymhelliant ac i gyflawni.

Peidiwch â chymryd ein gair ni am y peth, serch hynny; edrychwch beth sydd gan ein dysgwyr a chyflogwyr i’w ddweud amdanom…

Quotes