Llogi Ystafelloedd

Mae gennym ystod o ystafelloedd hyfforddiant cyfrifiadurol wedi’u hofferu’n llawn ac ystafell gynadledda i’w llogi. Gyda lle ar gyfer hyd at 60 o westeion, mae ein lleoliad yn darparu’r lle delfrydol ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bach.

Allwedd i Ddiagramau’r Ystafelloedd:

Room Diagram Key

Training Suite 1

Ystafell Hyfforddi 1

Yn dal: 10 (cynllun ystafell ddosbarth)
10 cyfrifiadur
Bwrdd gwyn rhyngweithiol, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr

Training Suite 2

Ystafell Hyfforddi 2

Yn dal: 15 (cynllun ystafell ddosbarth)
Bwrdd gwyn rhyngweithiol, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr
10 gliniadur ar gael i’w bwcio

Training Suite 3

Ystafell Hyfforddi 3

Yn dal: 15 (cynllun ystafell ddosbarth)
15 cyfrifiadur
Sgrîn, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr

Training Suite 4

Ystafell Hyfforddi 4

Yn dal: 15 (cynllun ystafell ddosbarth)
14 cyfrifiadur
Bwrdd gwyn rhyngweithiol, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr

Training Suite 5

Ystafell Hyfforddi 5

Yn dal: 15 (cynllun ystafell ddosbarth)
15 cyfrifiadur
Bwrdd gwyn rhyngweithiol, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr

Conference Room

Ystafell Gynadledda

Yn dal: 20 (cynllun ystafell bwrdd), 40 (cynllun theatr)
Bwrdd gwyn rhyngweithiol, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr
10 gliniadur ar gael i’w bwcio

Corporate Training Room 1

Ystafell Hyfforddiant Corfforaethol 1

Yn dal: 30 (cynllun ystafell ddosbarth), 60 (cynllun theatr)
Sgrîn, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr
Siart troi wedi’i osod ar y wal

Corporate Training Room 2

Ystafell Hyfforddiant Corfforaethol 2

Yn dal: 30 (cynllun ystafell ddosbarth), 60 (cynllun theatr)
Sgrîn, uwchdaflunydd a system sain
Rhwydwaith diwifr
Siart troi

Corporate Training Breakout Room

Ystafell Ymrannu Hyfforddiant Corfforaethol

Yn dal: 18 (cynllun hamddenol)

Corporate Training Meeting Room 1

Ystafell Gyfarfod Hyfforddiant Corfforaethol 1

Yn dal: 6 (cynllun ystafell bwrdd)
1 cyfrifiadur

Corporate Training Meeting Room 2

Ystafell Gyfarfod Hyfforddiant Corfforaethol 2

Yn dal: 6 (cynllun hamddenol)

Prisiau ar gael ar gais. I gael mwy o wybodaeth, neu i archebu un o’r ystafelloedd uchod, anfonwch neges e-bost i corporatetraining@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 298370.