Cwrdd â’r Tîm

Yma yn itec Wrecsam mae gennym dîm cyfeillgar a phrofiadol o Ymarferwyr Dysgu a Datblygu sy’n frwd dros eich cefnogi chi.

Wrth ddysgu gyda ni, bydd gennych ymarferydd a fydd wedi’i neilltuo’n benodol i weithio gyda chi ac a fydd wrth law i roi’r holl arweiniad a chymorth y bydd eu hangen arnoch ar hyd y ffordd.

Cwrdd â’r tîm…

Carol Formstone

Warysau, Gweithrediadau Logisteg, Ymgymryd â Gweithrediadau Gweithgynhyrchu

Wyn Fisher

Warysau, Gweithrediadau Logisteg, Ymgymryd â Gweithrediadau Gweithgynhyrchu

Julie Edwards

Cyngor ar Arweiniad

Lindsey Roberts

Busnes a Gweinyddu, Marchnata, Gwasanaethau Cwsmeriaid

Lee Richardson

Busnes a Gweinyddu, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Defnyddwyr TG

Geraint Lewis

Tai, Arwain Tîm, Rheoli

Sue Taylor

Arwain Tîm, Rheoli, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Busnes a Gweinyddu

Michelle Wright

Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Sue Astle

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, Gwaith Chwarae

Tanya Jones

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, Gwaith Chwarae

Karen Needs

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, Gwaith Chwarae, Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Sally Ewing

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Claire Betteley

Sgiliau Hanfodol – Rhifedd, Llythrennedd, Llythrennedd Digidol

Julian Ayres

Addysg a Hyfforddiant a Sgiliau Hanfodol – Rhifedd, Llythrennedd, Llythrennedd Digidol

Charlotte Faichney

Cyngor ac Arweiniad a Sgiliau Hanfodol – Rhifedd, Llythrennedd, Llythrennedd Digidol

Becky Richards

Gwaith Chwarae, Sgiliau Hanfodol

Tim McBurnie-Jones

TGCh, Cymorth Cyntaf